<kompetanse>

Upskill.no er 2 år: Capgeminis eget fellesskap for livslang læring

Capgemini tar delingskultur og faglig utvikling på alvor. Derfor ble det i 2019 etablert en egen portal der ansatte kan dele erfaringer og kunnskap. – Erfaringene med Upskill.no har vært 100 prosent positive, sier produkteier Edgar Stokka.
in e
w
Lenke kopiert

– I Capgemini er vi så heldige å ha ansatte som veldig gjerne deler prosjekterfaringer og kunnskap med kolleger i våre ulike fagmiljøer. Etter hvert som vi har vokst, utvidet tjenestetilbudet og samarbeidet mer på tvers av fag og lokasjon, møtte vi imidlertid noen utfordringer. Det handlet om hvor de ansatte kunne finne informasjon om fagmiljøene våre, om hvem som ledet fagmiljøene og hvordan man kunne bli med på deres faglige arrangementer, forklarer People Unit Manager Edgar Stokka i Capgemini.

Han er produkteier for det som skulle bli løsningen på problemet, nemlig Upskill.no.

– Når informasjon er spredt i ulike intranettportaler, SharePoint-sider, Teams-kanaler og manuelt oppdaterte lister, begrenser det potensialet i det store fagmiljøarbeidet som foregår internt i Capgemini. Upskill.no har løst utfordringene våre. Det er en inkluderende arena for deling og læring på tvers av enheter og fagmiljøer i Capgemini. Upskill.no er åpen både for Capgemini-ansatte og folk som vil lære mer om oss, forklarer Stokka.

Ansatte velger selv fagmiljøer

Noe av det han liker alle best med Upskill, er friheten man har til selv å velge hva man vil delta på, ut fra personlig interesse.

– Som ansatt i Capgemini har man sin tilhørighet hos sitt team og sin avdeling, men jeg vet at mange setter pris på det å selv ha muligheten til å kunne velge hvilke fagmiljø man ønsker å være del av. Som Java-utvikler og ansatt i Java-teamet er jeg for eksempel interessert i både brukeropplevelse og kvalitet, og da velger jeg å være medlem av tre ulike fagmiljøer; Java, User Experience og Sogeti QA and Testing, sier den engasjerte produkteieren.

Gjennom Upskill.no har vi utstyrt våre ansatte med et verktøy for å bli bedre konsulenter, mer ivrige lyttere og mer relevante for våre kunder, forteller produkteier Edgar Stokka.

– Deler kunnskapen vår med verden

Upskill.no startet som et sommerpraksisprosjekt gjennom Summer of Code i Stavanger i 2018. Utviklingen fortsatte internt til den endelig ble lansert på tvers av alle kontorsteder i Norge i mars 2019.

– Siden lanseringen har vi publisert 370 arrangementer, registrert nær 3500 medlemskap og hatt mer enn 185.000 sidevisninger. Engasjementet i fagmiljøene våre har aldri vært større og bedre, slår Stokka fast.

Han er sikker på at Upskill.no bidrar til at Capgemini både beholder og tiltrekker seg talenter.

– Her kan vi stolt dele kunnskapen vår med verden, noe som bygger selvtillit og stolthet over å tilhøre Capgemini. Vi beskytter selvsagt fortsatt konfidensiell informasjon om klienter, prosjekter og resultater, men har lært at åpenhet om hva vi gjør og hvordan vi gjør det, lønner seg. Vi er stolte av kompetansen og erfaringene som finnes hos menneskene i Capgemini, og vil at verden skal få høre det!

Siden lanseringen har vi publisert 370 arrangementer, registrert nær 3500 medlemskap og hatt mer enn 185.000 sidevisninger.
Edgar Stokka
På Upskill.no er inspirasjon og læring tilgjengelig døgnet rundt. Foto: Elisabeth Tønnessen

 Upskill.no fungerer etter intensjonen

Stokka er ikke i tvil om at Upskill.no har forbedret fagmiljøarbeidet vesentlig og peker særlig på disse områdene:

 • Tilgjengelighet. Opplæring er tilgjengelig hele tiden, fra hvor som helst, via hvilken som helst enhet, for hvem som helst. Ingen flere unnskyldninger for ikke å være involvert
 • Bevissthet. Når Upskill ble lansert og all relevant informasjon ble samlet på ett sted, ble folk overrasket over det store utvalget av fagmiljø og arrangementer som var tilgjengelig for dem alle.
 • Engasjement. Tilgjengelighet og bevissthet førte til større engasjement.
 • Rekruttering. Vi investerer i medarbeiderne våre, og i vår fremtidige digitale kompetansebygging, for å beholde våre ansatte og tiltrekke oss nye talenter.
 • Informasjon. Glem ulike Intranett og SharePoint-sider. Nå vet alle hvor de kan finne informasjonen.
 • Delingskultur. Deling får alle til å utmerke seg i rollene sine, og det har aldri vært lettere å dele.
 • Synlighet. Økt synlighet internt og eksternt er en genuin motivator for engasjement.
 • Samarbeid. To eller flere fagmiljøer som samarbeider for å være vertskap for arrangementer gir mer verdi sammenlignet med at hvert fagmiljø er vert for sitt eget. Det utvider alles perspektiv.
 • Læring. Vi oppfordrer våre ansatte til å lære om og engasjere seg i andre fagmiljø enn det de naturlig tilhører gjennom teamstrukturen.
 • Markedsføring. Vi holder ikke kortene tett til brystet, men viser bredden av våre aktiviteter og støtter dermed vår markedsføringskampanje mot studenter, kunder og konkurrenter.
Så snart folk forsto hvor de skulle finne informasjon, hvordan de kunne bli med i fagmiljøene og delta på arrangementer, gjorde de det, sier Edgar Stokka. Foto: Elisabeth Tønnessen

Upskill.no forsterker delingskulturen i selskapet

– Delingskulturen står veldig sterkt i Capgemini, og Capgemini Globalt jobber nå med å tilrettelegge for enda mer peer-to-peer learning. Jeg er vanvittig stolt over det vi har fått til i Norge og med teamet fra Stavanger! Jeg vil nesten tørre å påstå at vi er best i klassen når det gjelder læring gjennom deling. Vi har vært tidlig ute og flere land i Capgemini-gruppen ser nå til Norge for inspirasjon. Det er skikkelig stas, sier Stokka.

 

Edgar Stokka

 • Edgar Stokka er People Unit Manager i Stavanger med personal og resultatansvar for ca. 200 medarbeidere i teamene Cybersecurity, Digital Business Transformation, Modern Workplace, Package-Based Solutions, Software Engineering og Sogeti Testing Services.
 • Han har militær befalsutdanning fra Kavaleriet og har tjenestegjort i Norge og i internasjonale operasjoner. Edgar har 20 års relevant arbeidserfaring fra IT-bransjen og 16 års fartstid i Capgemini med erfaring fra software-utvikling, prosjektledelse, forretningsutvikling og flere lederroller, blant annet som leder for teknologimiljøet i Stavanger.
 • Edgar har vært sentral i design, utvikling og forvaltning av Upskill.no og er i rollen som Community Lead Norway genuint interessert i å dyrke deling som en effektiv læringsarena ved siden av alle andre og mer formelle kurs- og kompetansetilbud i Capgemini.