<kompetanse>

Sikter mot 40 prosent kvinneandel

Capgemini har lenge fokusert på bedre kjønnsbalanse. Det har gitt resultater. Målet om minst 40 prosent kvinneandel er snart nådd, men fortsatt har enkelte fagområder en vei å gå.
in e
w
Lenke kopiert

Til tross for at Capgemini nå kan skilte med god kjønnsbalanse i enkelte avdelinger, er det fortsatt behov for å styrke kvinneandelen på de mer tekniske fagområdene. Det krever blant annet bevissthet i rekrutteringsprosesser og et bredt samfunnsengasjement. For rekrutteringen starter ikke når søknadene kommer inn, den starter i hodet til unge jenter som skal velge utdanning og interesser.

Women@capgemini ble startet for 15 år siden som et globalt initiativ for å få flere kvinner inn i tech. Capgemini i Norge var tidlig ute med sin lokale nettverksgruppe som fortsatt den dag i dag er svært viktig ifølge administrerende direktør i Capgemini Norge, Jens Middborg.

– En god kjønnsbalanse er viktig for oss. Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål. Blant systemutviklere er det fortsatt bare 20 prosent kvinner. Det er for dårlig, mener Middborg.

Han løfter frem women@capgeminis viktige oppgave med å inspirere unge jenter samt løfte frem kvinnelige rollemodeller.

– Vi har kommet langt, men er ikke i mål, mener administrerende direktør Jens Middborg. Han deltok på nettverkstreff i regi av women@capgemini. Foto: Henrik Beck
– På 80- og 90-tallet ble IT-utdannelsen tatt på gutterommet. For samfunnet er det viktig at vi inspirere unge jenter til å velge IT. Jeg har sett det selv, hvordan dynamikken og interaksjonen i et team bestående av 12 menn blomstret til et nytt nivå da to dyktige kvinner kom inn. Man må utfordre hverandre, og kvinnenettverket women@capgemini utfordrer også meg og gjør at vi beholder fokus på oppgaven, sier Middborg.
Jens Middborg, administrerende direktør Capgemini Norge

Inspirerer unge jenter

I dag er tilfanget av kvinner i IT-bransjen heldigvis større, men fortsatt har samfunnet en vei å gå i å inspirere unge jenter til å velge tech-utdannelse. Women@capgemini er både sponsor og aktiv deltaker i en rekke aktiviteter for skolebarn og ungdom, blant annet på Girl Tech Fest og TENK Tech Camp. På sistnevnte har Charlotte Bech Blindheim vært veileder i flere år. Hun er avdelingsleder i Sogeti, og i år er hun en av fem medlemmer i women@capgemini.

– women@capgemini jobber med tre ulike fokusområder. Det ene er at vi ønsker å styrke kvinneandelen i selskapet samtidig som vi løfter frem de kvinnene som allerede jobber her. Det er viktig med rollemodeller, både kvinnelige og mannlige. Jeg har hatt flere mannlige rollemodeller som har lagt til rette for meg i min karriere. Disse mennene kan påvirke andre menn til å se muligheter.

– Det er også viktig å vise kvinner at du ikke må ha tech-bakgrunn for å jobbe i et IT-selskap. Vi har mange ulike roller.

– Det andre fokuset vårt er å fasilitere for refleksjon blant kvinner. Vi ønsker å skape en bevissthet rundt egen kompetanse og karrieremål.

women@capgemini består høsten 23 av f.v. Lisa Erfjord, Karianne Dramdal, Marthe Skogly og Charlotte Bech Blindheim. I tillegg er også Ingrid Ravnanger medlem. Foto: Henrik Beck

Hver høst arrangeres et nettverkstreff som et ledd i nettopp dette. Denne høsten var det 60 kvinner og menn som møttes på Telegrafen i Oslo. En viktig aktivitet denne kvelden var speed dates – her fikk nyansatte mulighet til å bli bedre kjent med hovedsakelig kvinner som har jobbet i selskapet i flere år.

– Vi ønsker å samle kvinnene slik at man får bygget nettverk og relasjoner med hverandre.

I tillegg til aktiviteter som nettverkstreff bidrar internmagasinet CapGang med å profilere kvinnelige kollegaer med inspirerende nyhetsartikler og historier samt reklamere for arrangementene som women@capgemini står bak.

Nettverkstreffene til women@capgemini er svært populære. Denne høsten møttes 60 ansatte på Telegrafen. Foto: Henrik Beck

– Det tredje fokuset vårt er å skape bevissthet rundt likestilling. Det handler om at man skal ha de samme rettighetene, de samme godene og de samme mulighetene til for eksempel opprykk.

Med disse tre fokusområdene som bakteppe arrangerer women@capgemini ulike aktiviteter i løpet av året.

– Vi skal være med på å påvirke hvordan vi rekrutter kvinner, og hvordan vi beholder dem i organisasjonen. Det handler om å få kvinner til å være mer frempå – uten å føle at man skryter av seg selv. Man skal tørre å stå frem som en kompetent person, uavhengig av kjønn.

Nettverkstreffene inneholder blant annet speed dates der nyansatte kommer i prat med de mer erfarne. Foto: Henrik Beck

Se mulighetene!

Bech Blindheim har jobbet i IT-bransjen i 15 år, og da hun startet i bransjen var det få kvinner å se opp til.

– På den tiden hadde man et bilde av utviklere som satt nede i kjelleren og jobbet. Det var lite informasjon om hvordan man kom seg inn i teknologibransjen. Derfor var det viktig for meg å finne et nettverk der jeg kunne bygge relasjoner og høre andres historier. For meg ble ODA-Nettverket nyttig.

– Jeg har sittet i mange ledergrupper med bare menn og sett hvor viktig det er med en miks av ulike kjønn. Min oppfordring til kvinner er å ta kontakt med en som jobber i IT-bransjen. Ikke vær så opptatt av å krysse av for alle punktene i en stillingsannonse. Har du de rette egenskapene, liker å kommunisere med andre, er nysgjerrig og ønsker å lære, da er det mange roller som passer. Det handler om gode softskills, ikke sant?

En kvinne med nettopp disse egenskapene er Marthe Skogly, HR Business Partner og medlem i women@capgemini. Hun forteller at women@capgemini vil jobbe enda mer strategisk fremover.

– Nå har vi nylig fått på plass en nasjonal struktur for women@capgemini med nettverksgrupper på alle de lokale kontorene. Vi ser at kjønnsbalansen varierer ute på lokalkontorene, og det er viktig at alle jobber mot de samme målene.

Også Skogly er opptatt av å øke tilfanget av jenter i bransjen ved å blant annet rekruttere dem til utdanningene tidlig.

– Lederen av TENK Norge, Marianne Melhoos sier: «Ta jentene før jentene tar dem». Det tror jeg er veldig riktig. Man blir påvirket av andre, av venninner og samfunnet. Derfor må vi starte tidlig, og vi må unngå at de faller fra i studietiden.

– Capgemini har i dag flere kvinner som har vært blant Norges fremste 50 tech-kvinner i Abelias årlige kåring. Kvinnene må fortsette å inspirere hverandre, dominere, ta viktige posisjoner. Takket være fokusert innsats ser vi nå resultater. Og arbeidet fortsetter. Det er viktig for både Capgemini og samfunnet.

Ida Bergum delte sin karrierehistore med deltakerne på nettverkstreffet. Foto: Henrik Beck
 

FAKTA OM women@capgemini

  • Et globalt initiativ for å forbedre kjønnsbalansen i Capgemini.
  • Er representert på alle de norske kontorene. Kjernegruppen består av 5 frivillige Capgemini-ansatte.
  • Arrangerer en rekke treff og aktiviteter i løpet av året som nettverkstreff, foredrag, inspirasjonsdag og arrangementer i forbindelse med kvinnedagen.
  • Har også en strategisk rolle internt med fokus på rekruttering, å skape gode rollemodeller samt hindre frafall.
  • Platinumpartner for ODA-Nettverk.
  • Nasjonal sponsor for og veiledere på TENK Tech Camp, samt lokal sponsor og veileder av Girl Tech Fest.
  • I dag ønskes alle, uavhengig av kjønn, velkommen som medlemmer og bidragsytere i nettverksgruppen, og som deltakere på arrangementene.