<kompetanse>

– Vi skal sette standarden for inkluderende arbeidsmiljø i IT-bransjen

Pride-partnerskap, interne nettverk og upskilling av ledere og ansatte er bare noe av det Capgemini Norge har gjort for å fremme mangfold og inkludering i eget selskap de siste årene.
in e
w
Lenke kopiert

Som globalt selskap har Capgemini lenge hatt et bredt mangfold blant ansatte. Bare i Norge er over 40 nasjonaliteter representert og aldersspennet er fra 20 til 69 år. Kvinner utgjør per dato omtrent 37 prosent, og målet er å nå 40 prosent innen 2025.

– Ved å ha en mangfoldig arbeidsplass som representerer samfunnet vårt, bygger vi en kultur hvor alle kan trives.

Det sier Thomas Benestad, Hanne Pedersen og Camilla Berg Gjennestad, tre konsulenter som er sterkt engasjert i arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsmiljø i Capgemini.

Ambassadører for mangfold og inkludering

Trioen deler ikke bare avdeling, de er også Diversity & Inclusion Champions – som kort forklart vil si at de er ambassadører for mangfold og inkludering i selskapet.

– Som D&I Champions har vi ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for å sette fokus på mangfold og inkludering, og bidra til at vi har prosesser som ivaretar inkludering og likestilling, for eksempel gjennom rekrutteringsarbeid, karriereutvikling og eventer, sier seniorkonsulent Camilla Berg Gjennestad, som til daglig jobber på Oslo-kontoret.

Har lyttet til de ansatte

Hun forteller at selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, er vi på ingen måte «i mål». Capgemini har gjennom innsamling av data fra en anonym spørreundersøkelse i 2021, og gjennomføring av intervjuer av ansatte fra hele organisasjonen fått en dypere forståelse av hvilke utfordringer de står overfor.

–  Datainnsamlingen kartla hvordan våre ansatte opplever mangfold og inkludering i selskapet, og bekreftet at det fortsatt er ting å jobbe med. For eksempel kom det fram at språkvansker var et større problem enn vi trodde. Mange kommer hit fra andre land og sliter når kommunikasjonen foregår på norsk.

– Det har resultert i konkrete tiltak. Blant annet er det formalisert at alle viktige møter og annen informasjon skal formidles på engelsk. På Stavanger-kontoret har de arrangert språkkafé for innflyttere som vil lære norsk. En stor suksess som skal kopieres på flere lokasjoner, sier hun.

Capgemini inviterer jevnlig eksterne foredragsholdere for å upskille ansatte: – Om du ønsker å få det beste ut av folkene dine, må du skape et miljø som inkluderer forskjellige grupper av mennesker. Her gjør Capgemini mye riktig, sier Chisom Udeze, grunnlegger av Diversify, en ideell organisasjon som jobber for å fremme mangfold og inkludering i selskaper over hele verden.
 

De siste årene har Capgemini blant annet:

 • Etablert et nettverk som arbeider systematisk med CSR «Architects of positive futures», herunder bærekraft, digital inkludering og mangfold.
 • Opprettet OUTfront Norge, den norske delen av Capgeminis globale LHBT+ nettverk, som gjennomfører arrangementer for å øke bevisstgjøring og forståelse rundt skeives utfordringer i arbeidslivet. Denne gruppen har i det siste året opprettet et tverrindustrisamarbeid med kunder og konkurrenter for å samarbeide og få en bredere debatt.
 • Inngått partnerskap med Oslo Pride og hevet selskapets «rosa kompetanse».
 • Gjennomført en anonym spørreundersøkelse om tema mangfold og inkludering, og fått kartlagt hvordan de ansatte opplever mangfold i Capgemini.
 • Etablert et internt nettverk (D&I Ally) som jobber målrettet med mangfold og inkludering på tvers av avdelinger og lokasjoner.
 • Gjort presentasjon av D&I til en fast rutine i alle onboarding-situasjoner.
 • Gjennomført fire workshops for 20 ansatte på tvers av organisasjonen (ulike avdelinger, lokasjoner og nivå) i samarbeid med organisasjonen MAK. Målet var å lære mer om mangfold og inkludering, og hvordan vi bør jobbe for å øke bevissthet rundt temaet i organisasjonen.
 • Åtte av lederne har gjennom organisasjonen Seema gjennomført et omfattende kursopplegg med mål om å bli sertifiserte mangfoldsledere.

Et felles ansvar

Hanne Pedersen har jobbet i Capgemini Invent siden august 2022, og engasjerte seg som D&I Champion fra dag én. Pedersen merker at de blir stadig mer lyttet til av ledelsen.

– Jeg opplever at topplederne stadig kommer til oss for å spørre om råd. Mangfold på arbeidsplassen har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, derfor satser vi hardt på målrettet opplæring av ledere – spesielt mellomledere som avdelingsledere, mentorer og prosjektledere. Disse personene trenger de rette verktøyene for å sikre et inkluderende miljø for alle i sitt team, sier Pedersen.

Inkludering er et felles ansvar, og alle må bidra for å skape en inkluderende arbeidsplass. Ofte er det de små grepene i hverdagen som utgjør den største forskjellen:

– Det er opp til hver enkelt av oss å inkludere dem som er rundt oss. Pass på at ingen sitter igjen alene når dere går til lunsj, gjør noe trivelig i fellesskap og sørg for at det er rom for at vi alle er litt forskjellige, sier hun.

Her er fem gode råd til deg som vil bli en god D&I Ambassadør:

 • Lytt for å forstå, ikke for å respondere
 • Inviter med deg kolleger til lunsj – spesielt de som sitter alene
 • Vær nysgjerrig og tør å spørre spørsmål om andres perspektiver
 • Utfordre dine egne ubevisste holdninger
 • Tørr å vise sårbarhet – dette skaper psykologisk trygghet.
Capgemini er stolt Pride-partner, noe som synliggjøres med blant annet regnbuenøkkelbånd året rundt.

Handler om mer enn kjønn

Capgemini er etablert med kontorer i over 50 ulike land – som ikke nødvendigvis har kommet like langt som Norge når det gjelder likestilling. Derfor handler Capgeminis internasjonale strategi i stor grad om å øke kvinneandelen i selskapet. Dette gjelder selvsagt også i Norge, men:

– Her må vi ha høyere ambisjoner – vi må ta debatten lengre en likestilling mellom kvinner og menn, sier Thomas Benestad, som også leder Capgeminis interne LHBT+ nettverk.

– Språk, og implisitt kultur, er allerede nevnt som et godt eksempel. Det spiller ingen rolle om du er homofil, en transperson, har innvandrerbakgrunn, ikke snakker norsk, eller sitter i rullestol. Hvis du har de rette faglige kvalifikasjonene, har du akkurat samme mulighet som alle andre til å få jobben, utføre jobben og stige i gradene, sier han.

Krever kontinuerlig jobbing

Det såkalte «glasstaket» – usynlige, ubevisste mekanismer som gjør det vanskeligere for kvinner og minoriteter å klatre – er heldigvis i ferd med å slå sprekker.

– Men det krever kontinuerlig jobbing. Folk innen LHBT+ miljøet, for eksempel, er fortsatt underrepresentert når vi beveger oss over mellomledersjiktet. Derfor er det viktig å spre bevissthet jevnt og trutt, som vi for eksempel gjør når vi bruker ID-kortholder med regnbuefarget bånd året rundt. Og ikke minst gjennom å være Pride-partner, som jeg er veldig stolt av at Capgemini er.

– Målet må jo være å sette standarden for et inkluderende arbeidsmiljø i IT-bransjen, og spre den kulturen videre. 90 prosent av oss sitter ute hos kunder 80 prosent av tiden, så du kan jo bare forestille deg hvilken «reach» vi har, avslutter han.

Kort fortalt: Hanne Pedersen

Capgemini-ansatt siden: August 2022

Kontor: Oslo

Jobber akkurat nå med: Omorganisering av en avdeling i offentlig sektor

Det beste med Capgemini er: Muligheten til å ta eierskap over egen arbeidsdag, og ikke minst det utrolig gode arbeidsmiljøet vi har

Når jeg ikke jobber: liker jeg å holde meg aktiv og prøve nye aktiviteter

Om fem år: er jeg manager i Capgemini og jobber med spennende kunder innenfor strategi og endringsledelse – kanskje jobber jeg til og med i utlandet

Kort fortalt: Thomas Benestad

Capgemini-ansatt siden: August 2017

Kontor: Oslo

Jobber akkurat nå med: Manager innenfor digitalisering, data og bærekraft

Det beste med Capgemini er: Grunder-mentaliteten i selskapet – friheten til å skape den karrierer man selv vil ha

Når jeg ikke jobber: Elsker jeg å sykle

Om fem år: bygger jeg opp unge, fargerike talenter innenfor digitalisering og bærekraft

Kort fortalt: Camilla Berg Gjennestad

Capgemini-ansatt siden: Oktober 2020

Kontor: Oslo

Jobber akkurat nå med: Rådføre og støtte selskaper i energi-sektoren med store digitaliseringsprosjekter

Det beste med Capgemini er: Spennende prosjekter, fokus på personlig og profesjonell utvikling og et inkluderende arbeidsmiljø

Når jeg ikke jobber: Nyter jeg en rolig joggetur i solen, en langrennstur i marka eller henger med gode venner og kolleger

Om fem år: Er jeg fortsatt ansatt i Capgemini og jobber med å støtte norske energiselskaper i den viktige grønne energiomstillingen