<teknologi>

Tre arkitekter – tre ulike karrierer i Capgemini

Christian, Anne Ma og Himani har samme yrkestittel. De er like, men forskjellige. Møt tre arkitekter som glimrer på hver sin måte!
in e
w
Lenke kopiert

For arkitektene i Capgemini er det stort spenn i prosjektene, fra e-helse til luftfart, samarbeid over landegrenser og på tvers av en rekke fag og sektorer. Gjerne komplekse og utfordrende oppdrag, og veldig ofte meningsfulle. Prosjekter som kan gjøre folks hverdag enklere eller tryggere, eller kanskje til og med redde liv. Andre prosjekter handler om å bruke teknologi til å gjøre selskaper mer lønnsomme og rigget for fremtiden.

Ingen prosjekter er helt like, og ingen arkitekt fyller alle behov. Arkitektens rolle er derfor variert, men den er alltid en nøkkelrolle.

For å bli arkitekt, må man rekke opp hånda – og tenke at «utfordringer er gøy». Det gjorde Himani, Anne Ma og Christian – uten å blunke og uten å angre.

Grep muligheten hos Capgemini

Himani Sharma jobbet hos en konkurrent og var egentlig ikke på jobbjakt. Men da muligheten bød seg i 2019, ble hun nysgjerrig. Hun hadde lyst til å bygge mer arkitekturkompetanse og visste at det var et godt miljø for dette i Capgemini.

– Jeg fikk mulighet til å snakke med flere ledere for å finne ut hvor jeg passet best. Capgemini var tydelige på at de ønsker flere kvinnelige konsulenter, og de har mye å tilby. Det var motiverende for meg, forteller Himani.

Helt siden hun utdannet seg til software engineer i hjemlandet India, har hun vært opptatt av å utvikle seg og ta nye utfordringer, nye roller. I Capgemini jobber hun som en arkitekt og teamleder ute hos kunde – et bindeledd mellom utviklingsteam og forretningsside.

Ambassadør for Woman in delivery

Nylig ble hun utnevnt til ambassadør for «Women in delivery» for Capgemini Norge. Programmets viktigste mål er å gjøre flere kvinner i Capgemini i stand til å gjøre maks ut av karrieren sin og få muligheten til å drive selskapet fremover. Det er også et mål å tiltrekke seg, utvikle og beholde dyktige kolleger.

– Det er veldig lærerikt å jobbe på et globalt nivå, skape verdi og være den driveren, sier hun.

Himani fremhever onboarding-prosessen i Capgemini, der nyansatte får bli kjent med selskapets kultur, verdier, fagområder og ledelse på tvers av regioner. Den ga henne mulighet til å gjøre seg kjent og bygge nettverk. Hun understreker at du selv er ansvarlig for din egen kompetanseutvikling.

– Har du inspirasjon og driv, kan du få til det du vil. Du vet selv hva du brenner for, hva som er din styrke og hva som motiverer deg, poengterer hun.

– Det er viktig for meg å jobbe tett med teamet, og at vi jobber mot definerte mål. Både fagkompetanse og mellommenneskelige egenskaper er viktig for å lykkes i denne rollen, sier Himani Sharma. Foto Oda Hveem

Fra IT-rådgiver i linjeorganisasjon til arkitektstilling i Capgemini

Da Christian Elvsaas startet i Capgemini i januar, hadde han lagt bak seg fem år som IT-rådgiver hos Nasjonalmuseet. Der var han med på hele reisen med å modernisere- og løfte museets eksisterende system og drifte dette – samtidig som organisasjonen skulle flytte til nytt bygg og etablere nye systemer, fra nettverkssystem, til AV-anlegg og nettsider. Når det åpner neste år, vil det være Nordens største kunstmuseum.

– Det var kjempestort, masse prosjekter som gikk parallelt, forklarer Christian.

Da flyttingen var unnagjort og prosjektene gikk over i driftsfase, var han klar for nye utfordringer. Telefonen fra Capgeminis super-rekrutterer kom beleilig og Christian takket ja til å bli entreprise- arkitekt i Digital Business Transformation-avdelingen.

– Vi hadde en god dialog, og det var riktig for meg å ta den rollen. Jeg er ganske teknologisk innrettet i hodet, samtidig som jeg har befalsutdanning fra Forsvaret, forteller han.

Christan har tidligere også jobbet som utvikler og har vært konsulent i privat sektor.

– Jeg føler jeg har fått en mulighet til å spesialisere meg som det ypperste innen IT-verdenen, utdyper han.

Det første prosjektet Christian Elvsaas er e-helseprosjektet DIGI Ung. – Som løsningsarkitekt er oppgaven å legge til rette for en arkitektur som gjør at de ulike tjenestene kan fungere sammen. Foto Oda Hveem

Steppet rett inn i spennende e-helseprosjekt

Starten ble imidlertid spesiell. Han skulle egentlig begynt første arbeidsdag i januar, men ble som HV-soldat kalt ut til tjeneste i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum.  Etter en uke med redningsarbeid, kunne han endelig begynne – og da rett på hjemmekontor.

– Men jeg fikk god hjelp og støtte og rakk bare å gjennomføre de obligatoriske kursene før jeg var i gang i prosjekt, sier han.

Prosjektet er et e-helseprosjekt som heter DIGI-UNG og handler om å tilby ungdommer fra 13 til 20 år lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester – et helhetlig digitalt tilbud på tvers av sektorer på plattformer de unge bruker. Helsedirektoratet er oppdragsgiver, og målet er å bidra til mestring og selvhjelp. Det krever at tjenestene faktisk når frem til de som har behov eller søker informasjon. Han forteller at de har sittet i workshops med sykepleiere og brukt et ungdomspanel for å skaffe nødvendig innsikt.

– Det er kjempeinteressant og oppleves veldig meningsfullt, jeg har selv to gutter i den alderen. Det er viktig at denne målgruppen ikke får viktig helseinformasjon fra dårlige kilder slik som for eksempel Tiktok og andre sosiale medier, påpeker Christian.

Gled naturlig inn i arkitektrollen

Anne Ma Sande begynte som utvikler i Capgemini i 1999. Bare to år senere tok hun utfordringen og gikk inn i arkitektrollen i et stort offentlig prosjekt.

– Vi var to utviklere som fikk oppgaven med å lage back end-løsningen i prosjektet som skulle digitalisere aksjonærregisteret. Vi fant raskt ut at jobben ikke kunne løses slik den var blitt presentert for oss, dermed måtte vi gå inn i arkitektrollen. Det var en glidende overgang, sier Anne-Ma.

Anne Ma Sande har vært 22 år i Capgemini og har mange prosjekter i arkitektrollen på samvittigheten. – Ofte har jeg også kombinert å være arkitekt og utvikler, etter som hva det har vært behov for.

Stort og internasjonalt fagmiljø for arkitekter

Prosjektet hun jobber med nå er å redigitalisere en felles plattform for alle apoteker, en API plattform med microservices som er plassert i skyen. Resultatet skal bli pasientjournal i apotek, der alle reseptutleveringer og farmasøytiske tjenester skal dokumenteres i løsningen. Prosjektet innebærer strenge krav til behandling av sensitive data, sikkerhet og personvern.

– Veldig spennende og innovativt, med masse ny teknologi og bratt læringskurve på hele gjengen, kommenterer Anne Ma.

Og gjengen, det er mellom 50 og 60 Capgemini-ansatte i Norge og India.

Hun påpeker at selskapet har et stort og internasjonalt fagmiljø for arkitekter, som på verdensbasis teller drøyt 5000 arkitekter. Her er forum med jevnlige digitale møter, og nyhetsbrev der topparkitektene blant annet forteller om trender og nyheter.

– Det mest fantastiske er at det alltid er noen som vil hjelpe deg. Arbeidsmiljøet er utrolig bra – og kanskje den viktigste grunnen til at jeg har vært her i 22 år!

Vil gjerne pushes av unge og nyutdannede

Som sjefsarkitekt ønsker også å fremheve at det er lite sjefing i prosjektene, tvert imot.

– Det er veldig lite hierarkisk hos oss, og det er kjempeviktig. Vi er ikke rollefokuserte, og jeg ønsker å være tett på utviklerne, sier hun.

Som erfaren arkitekt er hun glad for påfyll av nye og yngre kolleger.

– Vi som har jobbet her lenge trenger det pushet fra de unge og nyutdannede, sier arkitekten som uoppfordret også tar en ambassadørrolle for Capgemini.

– Det beste med å jobbe her at det er så mye forskjellig. Det er alltid nye spennende oppdrag som venter rundt neste hjørne. Det er til tider tøft, men det er da lagånden kommer inn – vi står i det sammen!

 

Arkitekt i Capgemini

 

  • Hos oss kan du utvikle deg innenfor løsningsarkitektur og forretningsarkitektur.
  • På verdensbasis har vi rundt 5000 arkitekter ansatt.
  • Capgemini har et globalt nettverk av klienter og arkitekter som hjelper deg på din vei som enten en erfaren eller ambisiøs arkitekt.
  • Vi har et eget rammeverk med en egen læreplan utviklet for våre egne arkitekter. Her får arkitektene mulighet til å utvikle seg, delta på arrangementer i Norge og utlandet, blant annet ved det globale hovedkvarterer like utenfor Paris.
  • Der arrangeres også Architechts’ summit hvert år, et arrangement som går over flere dager. Her vil du kunne utvikle både internt og eksternt nettverk.