<konsulent>

– Å være prosjektleder i dag krever en helt ny bevissthet rundt kommunikasjon

- Jeg ser på det å være prosjektleder litt som å være en los. Du må kunne bistå kunden i å navigere gjennom ukjent farvann. Akkurat nå krever dette en litt annen tilnærming enn før, sier senior prosjektleder Marianne Moslet.
in e
w
Lenke kopiert

Marianne Moslet er en erfaren prosjektleder. Hun elsker jobben som los og navigatør både innaskjærs og utaskjærs.

– Jeg vært i mange ulike farvann, med ulike verktøy og mannskap å forholde meg til. Noe av det viktigste for meg har vært å kontinuerlig kunne omstille meg gjennom å observere, snakke med folk og plukke opp nyanser i det som skjer. Denne oppgaven er mer krevende nå enn normalt, forteller prosjektlederen som så mange andre organiserer arbeidshverdagen fra hjemmekontor.

En prosjektleder må kunne bygge relasjoner

Prosjektlederrollen er svært viktig i Capgemini. Det er prosjektlederen som holder kompasset, sørger for at mannskapet er koordinert – og at interne og eksterne parter til enhver tid er informert om fremdrift og retning. For å gjøre en god jobb som prosjektleder må du være proaktiv og strukturert, men like viktig er navigatørens mellommenneskelige egenskaper.

– Hvordan man fyller rollen som prosjektleder handler om personlighet, men for meg er det viktig å gå rundt i lokalene og ta opp problemstillinger fortløpende. De siste 10 månedene har vinduet mitt vært Teams og e-post, og det setter helt andre krav til meg, forklarer Moslet fra hjemmekontoret. Herfra tilstreber hun hver eneste dag å skape interaksjon og dialog i prosjektene hun leder.

Når alle samtaler foregår digitalt, er det lett å miste nyansene, og det er mer krevende å avverge misforståelser og oppdage misnøye. Losen må rett og slett være ekstra årvåken og fokusert på eventuelle skjær i sjøen.

– Jeg tror nøkkelen er å være veldig tydelig på hva som fungerer og hva som ikke fungerer,  – og hele tiden sørge for at alle på teamet er med. Aldri før har det vært så viktig å oppsummere møter! Og så finnes det jo ikke noe verre enn å holde en presentasjon for en taus gruppe mennesker på Teams og ikke få respons. Jeg krever at møtedeltakere bruker video, forklarer den erfarne prosjektlederen.

 

Marianne Moslet

  • Master fra BI og Bachelor fra University of Surrey
  • Senior prosjektleder og teamleder i Digital Business Transformation
  • Over 10 års erfaring som prosjektleder både i Norge og internasjonalt
  • Utstrakt erfaring med å lede distribuerte team, og brenner for å sikre god kommunikasjon og samarbeid på tvers
- Finn deg en sparringspartner, gjerne utenfor prosjektet. Når du sitter alene har du ingen å spille ball med, og det er lett å sitte fast i sitt eget perspektiv, sier Marianne Moslet om prosjektlederrollen akkurat nå.

En prosjektleder tåler motvind

Hvordan er det mulig å bygge relasjoner, plukke opp og bearbeide informasjon – og ikke minst bruke magefølelsen når hele hverdagen skjer digitalt?

Marianne Moslet mener at dette krever en helt ny bevissthet rundt kommunikasjon.

– Det aller viktigste er å tydelig kommunisere prosjektets destinasjon. Min jobb er å få mannskapet til å jobbe på lag og ikke minst klare å plukke opp utfordringer og endringer underveis, både i og utenfor skipet, forklarer Marianne og deler sitt sjøkart:

📍 Bruk litt mer tid enn vanlig i starten for å få god oversikt. Still deg selv de viktige spørsmålene: Hvilket problem er det prosjektet skal løse? Hva er forventningene? Hvilke utfordringer finnes? Hvilken kompetanse har du til rådighet i prosjektet, og hva mangler du?

📍 Skap en arena for uformell kommunikasjon. Dette er kritisk for retningen på prosjektet og for å få teamet til å jobbe mot samme mål. Ring ofte, helst med video, by på deg selv og lær de andre å kjenne. Bygg en kultur for åpenhet, også når ting ikke går etter plan!

📍 Overkommuniser! Vi sitter ikke lengre i åpne landskap og kan plukke opp diskusjoner underveis. De som ikke var med på Teams-møtet kan ha gått glipp av viktig informasjon. Bruk chat-funksjonalitet i Teams, på Slack etc til å diskutere problemstillinger og sikre at alle får den samme informasjonen. Oppsummer alle møter og diskusjoner skriftlig (og kortfattet!).

📍 Ha forventninger til de andre. Krev at alle på teamet jobber aktivt for å holde seg informert. Forvent at folk deltar i møter, leser oppsummeringer og bidrar aktivt i faglige diskusjoner på chat. Legg til rette for regelmessige, korte møter for å oppsummere status.

📍 Definer tydelig ansvar for de ulike leveransene og led deretter – hver og en må ta et helhetlig eierskap til sine leveranser og aktivt oppsøke de andre i teamet man har avhengigheter til.

📍 Finn deg en sparringspartner, gjerne utenfor prosjektet. Når du sitter alene har du ingen å spille ball med, og det er lett å sitte fast i eget perspektiv. Få tak i en konstruktiv (og gjerne også litt kritisk) kollega som kan utfordre deg.

📍 Anerkjenn utfordringer. Det kan være tungt for alle og enhver å sitte alene på hjemmekontor når ting ikke går på skinner. Som prosjektledere må vi oppmuntre til åpenhet, både i prosjektet, med interessenter og med ledelsen. Det er mye lettere å håndtere problemer vi kjenner til – og det er mye lettere å håndtere dem sammen!

🎉 Feire alle seire.  Sett små og kortsiktige mål og synliggjør når de er møtt. Skryt av ressursene i teamet og vis at du ser hva de får til!

Les også: I 2021 trenger vi værekraft