Slik jobber Capgemini aktivt for å øke mangfold og inkludering på arbeidsplassen

- I 2021 trenger vi værekraft