<teknologi>

Utvikler skytjenester som gjør livet enklere for pasienter og helsepersonell

Eldrebølgen er rett rundt hjørnet og presset på helsevesenet vil øke de neste tiårene. Capgemini tar utfordringen på alvor og spiller en betydelig rolle lokalt og internasjonalt når ny helseteknologi skal utvikles og tas i bruk.
in e
w
Lenke kopiert

Ifølge SSB vil det allerede være flere eldre (65+) enn unge (0-19) i 2030, og antallet personer som er 70 år eller mer øker fra dagens 670 000 til rundt 1,4 millioner i 2060. Det betyr at hver femte person vil være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte.

Elin Heir, leder av Helsesektoren i Capgemini, mener digitalisering er nødvendig for å lykkes med å håndtere det trykket helsevesenet vil møte i årene som kommer.
– Det handler om å bruke moderne teknologi til å fornye, forenkle og forbedre sektoren. Som tech-selskap utvikler vi løsninger som er enkle og effektive å bruke for helseansatte, noe som igjen kommer pasientene til gode, sier hun.

– Et veldig relevant eksempel er såkalt digital hjemmeoppfølging hvor bruk av teknologiske løsninger gjør at pasienten kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. Dette frigjør tid for helsepersonellet. I tillegg gir det brukeren en større grad av frihet, selvstendighet og mestringsfølelse.

– Det er også utviklet tjenester på Helsenorge.no som gjøre livet enklere for innbyggere og pleiepersonell. På Helsenorge.no kan innbyggeren se når hjemmehjelpen kommer, og kan gi beskjed om hen ikke er hjemme. Digitale selvhjelpsverktøy reduserer også belastningen på helsepersonell. Dette kan være apper eller nettløsninger som hjelper folk med å mestre milde til moderate psykiske plager som søvnvansker, stress, angst og depresjon, forteller Heir.

Les også: Skyteknologi er viktig når Neuro-SysMed forsker på hjernesykdommer

Kontroll på tilgangsstyring

I Norge har det tradisjonelt vært lite deling av pasientinformasjon mellom ulike sykehus eller mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og det har ofte vært pasienten som har vært budbringer. Nå er dette i ferd med å endres, og da dukker det opp nye problemstillinger.

– Det er både organisatoriske og juridiske utfordringer som må løses for å sikre at vi deler pasientinformasjon på en trygg og effektiv måte, sier Elin Heir og kommer med et eksempel:

– Der det tidligere gikk meldinger mellom helseaktørene, og avsender visste nøyaktig hvem mottakeren var, er vi nå i ferd med å gå over til deling. Da er det vanskeligere å vite hvem som får tilgang til informasjonen, og det blir mye viktigere å ha kontroll på tilgangsstyring og tjenstlig behov hos helsepersonellet. Capgemini har i flere år levert IAM-tjenester til helsesektoren for å bistå på dette området, sier Elin Heir.

 

Viktig satsingsområde

Helsesektoren er et viktig satsningsområde for Capgemini, både internasjonalt og lokalt.

– Vi har økt vårt fotavtrykk i sektoren siden 2017, og har ambisjoner om ytterligere vekst. Nettopp fordi vi er sikre på at vi har kompetanse og erfaring som vil utgjøre en forskjell for kundene våre, helsepersonell og pasienter, sier hun.

Selskapets satsing på helse betyr også at Elin Heir gjerne hører fra nye talenter:

– Vi må ansette flere fremover. Både nyutdannede og erfarne kandidater er velkomne. Det viktigste er at du har et brennende engasjement for helse.

Finn og søk på ledige stillinger i Capgemini her

Ledig stilling: Senior Cloud Platforms Engineer

Ledig stilling: Cloud Arkitekt

Internasjonal kapasitet – lokal tilstedeværelse

Hos Capgemini finner du arkitekter, prosjektledere og rådgivere med kunnskap og lang erfaring fra IT-delen av helsesektoren. Selskapets kompetanse innen skyteknologi vil være spesielt viktig de neste årene, spår Lars Søraas, Head of Cloud Custom Applications i Capgemini Bergen.

– Vi opplever at kundene våre, også innen hav, finans, energi og offentlig sektor, har fokus på digitalisering. Flere kunder med sterk tilstedeværelse i Bergensområdet står foran, eller i starten av, en skyreise og har betydelig større modenhet for dette enn for bare noen år siden, forklarer han.

Innen helsesektoren jobber Capgemini Bergen både med rene sky-prosjekter og hybrid-løsninger.

– Leveransene våre omfatter alt fra strategier, design av løsninger, og implementasjon hos kunde. Der det er nødvendig bidrar vi også i nasjonale prosjekter eller henter inn nasjonal og internasjonal kapasitet til lokale prosjekter. Kombinasjonen av tverrfagligheten, lokalt fotavtrykk og internasjonal kapasitet er noe av det som gjør Capgemini unike, mener Søraas.

Les også: Arkitekter er viktig for fremtidens helsevesen

Nøkkelressurs innen skyteknologi

En av de viktigste skyressursene ved Capgeminis Bergenskontor heter Vegard Rugeldal. Han har ti års erfaring med Cloud Native og hybrid infrastruktur, og ble headhuntet til Capgemini da Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi, Neuro-SysMed, åpnet dørene på Haukeland høsten 2019.

– Helse Vest IKT var allerede i gang med å bygge opp en IT-platform i Azure, og hadde sammen med Microsoft og Neuro-SysMed gjort et omfattende arbeid med risikovurdering og tiltak for å ivareta kravene til informasjonssikkerhet. Det de trengte fra oss var noen som kunne implementere løsningen, sier Rugeldal om sitt første Capgemini-prosjekt.

Nå har han vært sjefskonsulent og løsningsarkitekt i selskapet i tre år – og jobber fortsatt med helseteknologi for blant annet Helse Vest.

– Jeg har alltid hatt en lidenskap for hele landskapet innen IT, altså å forene mennesker, prosess og teknologi for å levere håndfast verdi til kunden – samtidig som vi har en presis arkitektur som støtter opp under det. Koblingen mellom mennesker og teknologi er veldig til stede i helsesektoren, og det er fint å kjenne på at arbeidet vi gjør bidrar til å skyte fart i den nasjonale satsningen innen helseteknologi. Dette vil til syvende og sist gi en bedre helsetjeneste for deg og meg, forklarer han.

Vegard Rugeldal er sjefskonsulent og løsningsarkitekt og brenner for å helseteknologi som resulterer i en bedre helsetjeneste for alle.

Fart, fleksibilitet og sikkerhet

Innovasjonen og forskningen innen skyteknologi og helse skyter fart. En av de store fordelene er at teknologien som utvikles i stor grad er skalerbar.

– Det gjør at flere kan dra nytte av løsningene vi utvikler. En løsningsarkitektur som er ment for Helse Vest, kan for eksempel med små justeringer implementeres og tas i bruk av de andre helseforetakene. Eller det kan skaleres opp eller ned for å brukes lokalt eller nasjonalt, forklarer han.

Den raske innovasjonstakten går ikke på bekostning av sikkerheten.

– Når vi behandler sensitive helseopplysninger har sikkerhet og personvern alltid førsteprioritet. Vi opererer i samsvar med Normen og vurderer hele tiden hva som er mest hensiktsmessig av Public og Private Cloud, sier Rugeldal og konkluderer:

– Vanligvis ender vi opp med å sette opp en hybrid infrastruktur som gir leveransene mer fart og fleksibilitet, samtidig som sikkerhet og personvern blir ivaretatt.