<prosjekter>

Trafikkanalysene som redder liv

Sammen med Statens Vegvesen bidrar Capgemini til å redusere tap av liv og hardt skadde i trafikken. En gammel løsning for ulykkesrapportering erstattes med et moderne system.
in e
w
Lenke kopiert

Det var i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002-2011 at Stortinget vedtok en visjon om «et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade». Gjennom TRULS-prosjektet medvirker Capgemini til at denne nullvisjonen nås.

– Ved å identifisere mulige forbedringer på veinettet skal Statens Vegvesen redusere tap av liv og hardt skadde i trafikken. TRULS-prosjektet har som formål å gjøre det enklere å analysere ulykker og hvor de har skjedd, forklarer Anders Snellingen, Managing Consultant og Head of Digital Development Java i Capgemini.

Statens Vegvesen har i «alle år» brukt et system for å registrere og rapportere politianmeldte ulykker i trafikken. Problemet er at dette systemet hadde rukket å bli 30 år gammel, og var overmodent for fornyelse.

–  Det var slik vi i Capgemini kom inn i bildet, sier Snellingen.

Capgemini med riktig bakgrunn

– Vi hadde lang erfaring og kartkompetanse. Jeg tror det var grunnen til at vi ble valgt til dette arbeidet. Jeg og to nyutdannede ignITere begynte på prosjektet. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg har vi blitt flere og flere. Teamet består av både nyutdannede og seniorer, og er en god miks av menn og damer. Det er rett og slett et veldig fint arbeidsmiljø, slår Snellingen fast.

– Hver enkelt står litt fritt til å velge å jobbe frontend eller backend, og på hvilke områder de ønsker å bidra. Dette er altså et prosjekt hvor du hele tiden møter nye utfordringer og blir litt flinkere hver dag, sier Anders Snellingen.

Les også: Entur samler kollektiv-Norge til ett rike med ny billettløsning

 

Anders Snellingen

 • Head of Digital Development Java
 • Ansatt 8,5 år i Capgemini

Følgende teknologier brukes i prosjektet:

 • Java
 • Sprint boot
 • Oracle DB
 • React
 • Redux
 • Openshift
 • Apache Tomcat

Nye funksjoner

Arbeidet med den nye løsningen for ulykkesrapportering har resultert i nye funksjoner som gir enorme endringer, blant annet:

 • Automatisk genererte ulykkesrapporter. På den måten slipper Vegvesenet alt av manuelle genereringer og arbeid.
 • Publikumsløsning for allmennheten. Denne løsningen inneholder samme data som den interne løsningen, men uten personsensitive data. Kan brukes av andre som ønsker innsikt i løsningen.

Selv har Snellingen en rolle som utviklingsleder i teamet.

– Jeg håndterer mye av kommunikasjonen mellom fagledelsen og utviklerne, tredjeparter og andre. Min oppgave er å sørge for at alle i teamet er samkjørte. Det er kjempeviktig at alle snakker sammen, spesielt i et så omfattende prosjekt, sier han og utdyper:

– Utfordringen er jo å forstå det store veidomenet; hva behovet er og hva som gir verdi for Vegvesenet. Vi skal ikke bare automatisere ting som har vært gjort manuelt. Like viktig er det å tenke nytt, ikke bare gjenskape det gamle i ny drakt.

- Dette er laget vårt, sier Snellingen som er stolt av det samkjørte teamet og det nære samarbeidet med Statens Vegvesen i et så viktig samfunnsoppdrag.

Lærer av tidligere ulykker

Om vi skal driste oss til å beskrive prosjektet i korte trekk, så er Capgemini sin oppgave å erstatte den gamle løsningen for ulykkesrapportering med en rykende fersk og moderne løsning. Det skal være et effektivt arbeidsverktøy for de 150 saksbehandlerne som skal bruke det hver dag.

– Den nye løsningen har forbedret funksjonalitet, med blant annet integrert analyse og stedfesting i kart, automatisk henting av kjøretøysinformasjon fra Autosys og veidata fra Nasjonal Vegdatabank, alt for å få så nøyaktige og gode data som mulig, forklarer Anders Snellingen.

Dataflyten er slik:

 1. Det skjer en ulykke med personskade
 2. Politiet blir informert og saken blir anmeldt
 3. Dette registreres og sendes til SSB, som i tur sender informasjonen til Statens Vegvesen
 4. Statens Vegvesen beriker rapporten med veidata, posisjon etc. og sender tilbake til SSB
 5. Statens Vegvesen og SSB publiserer ulykkestall årlig

– Vi jobber tett med de fagansvarlige i Statens Vegvesen for at punkt 4 skal gjøres best mulig. Jo bedre datakvaliteten er og rapportene blir, desto flere liv kan vi redde hvert eneste år.

- Finner vi årsaken til ulykkene, kan vi forbedre veinettet generelt og ulykkesstrekninger spesielt, forteller Capgeminis Anders Snellingen.

Rapportene brukes til å identifisere typiske ulykkesstrekninger, og gjør det mulig å se hva ulykkene skyldes.

– Er det for eksempel mangel på midtdelere og fartsdumper, dårlig skilting eller oppmerking som er den bakenforliggende årsaken til at et eller flere uhell har skjedd på en bestemt plass?

– Finner vi årsaken til ulykkene, kan vi forbedre veinettet generelt og ulykkesstrekninger spesielt. Liv reddes, skader unngås, og vi kommer et steg nærmere nullvisjonen, avslutter Anders Snellingen.