<prosjekter>

Slik tar Røde Kors temperaturen på hva som opptar barn og unge

Gjennom hjelpetilbudet Kors på halsen satt Røde Kors på masse data om hva barn og unge sliter med eller er opptatt av. Men de manglet et system som kunne synliggjøre innsikten. Som strategisk partner for Røde Kors tok Capgemini utfordringen.
in e
w
Lenke kopiert

Røde Kors i Norge har flere tiltak og tjenester som skal støtte barn og ungdom. En av disse er tjenesten Kors på Halsen, der unge mennesker anonymt kan fortelle om problemer de har eller hva de tenker på.

Identiteten til den som tar kontakt  er anonym og samtalene er konfidensielle. Ikke desto mindre samler Røde Kors enorme mengder data basert på temaer, alder og geografi. Disse datene ønsket Røde Kors å få systematisert, slik at de på samlet og oversiktlig vis kan formidle innsikten til myndigheter, beslutningstakere, media eller andre relevante aktører.

Databaserte rapporter

Basert på  Microsoft BI-teknologi designet og utviklet Capgemini og Røde Kors en løsning som kan visualisere dataene. Løsningen tar utgangspunkt i brukernes behov.

Rapportene som løsningen genererer fremhever de temaene som barn og unge er opptatt av fordelt på alder, kjønn og geografi.

Intuitiv og brukervennlig

Rapportene er utformet som et nettsted slik at det er intuitivt og enkelt for Røde Kors’ ansatte å ta verktøyet i bruk. Rådgiver på design var Idean, et globalt tjenestedesignbyrå som er en del av Capgemini. Prosjektledere og utviklere fra Capgemini utviklet selve løsningen.

Løsningen gjør det mulig for brukeren å velge mellom to forskjellige visninger med varierende kompleksitet, med forståelige visualiseringer som kart og ordskyer som tydelig presenterer variasjonene innen geografi, alder og temaer.

Les også: Redd Barna investerte i ny teknologi for å hjelpe flere barn