<rekruttering>

Rekruttering høsten 2020: Dette ser vi etter når vi skal ansette deg!

- Høsten 2020 byr på store muligheter for deg med en god CV og et ønske om å bidra til verdiskaping!
in e
w
Lenke kopiert

Akkurat nå syder det av energi hos Capgemini. Annerledes-hverdagen er fremdeles et faktum, men rekruttering står igjen agendaen, og det er et bevis på at alle regnbuene hadde rett: Alt blir bra!

– Flere av våre tjenester er etterspurt om dagen, og vi som jobber med digital business transformation har mye å gjøre. Det er vi glade for, men jeg er helt avhengig av nye folk på laget, sier Erik Bergene som leder Capgeminis avdeling Digital Business Transformation.

Omskolering, etterutdanning og nye muligheter

Erik Bergene og Marianne Moslet møtes på kontoret i Karenslyst allé rett før sommerferien. Marianne er teamleder i Erik sin avdeling. Begge har hektiske dager i kundeprosjekter og gleder seg til høsten.

Erik er overbevist om at post-korona-tiden vil gi muligheter for mange og forteller at Capgemini skal ansette flere arkitekter og seniorutviklere, både i hans avdeling og i Microsoft- og Java-teamet.

– Vi kommer til å se at folk omskolerer seg og tar etterutdanning. Samtidig har mange innen reiseliv og andre hardt rammede næringer, både en utdannelse og erfaring som kan være interessant for oss. I Capgemini ser vi etter trygge, smarte folk med driv og forretningsforståelse, sier Bergene.

- Samfunnet trenger vår kompetanse, sier Erik Bergene og Marianne Moslet rett før sommerferien. De er i full gang med å planlegge høsten 2020

Marianne Moslet mener Capgemini er godt rigget i forhold til de utfordringene samfunnet står overfor. Da landet vårt opplevde en plutselig nedstengning, økte behovet for digitalisering.

– Capgemini har en tech-kjerne. Det betyr at vi kan tilby løsninger på de utfordringene som mange bedrifter og virksomheter opplever akkurat nå. Samfunnet trenger vår kompetanse, sier Marianne og får følge av sjefen sin som ser frem til å ta imot nye medarbeidere utover høsten.

– Vi kommer til å se en polarisering i arbeidsmarkedet. Noen blir nødt til å se seg om etter noe nytt, mens andre vil gripe mulighetene som kommer fordi vi står midt i enn endringsfase. Høsten 2020 er en gyllen mulighet for deg som har en god CV, sier Erik Bergene.

Capgemini er en 52 år ung oppstartsbedrift med 270 000 ansatte.
Erik Bergene, Capgemini

– Jeg ser etter energi!

Erik Bergene leder en avdeling med 74 ansatte med et aldersspenn fra 28-62 år.

– Folk trives hos oss, og vi har svært lav turnover i teamet. Grunnen til at folk blir hos oss er at vi bevarer engasjementet. Det er rom for å utforske, utvikle og lære nye ting hele veien, forklarer Erik og tar livet av myten om at konsulentyrket er for kjedelige menn i lyseblå skjorter som kun tenker profitt.

– Når du velger konsulentyrket, så er du grunnleggende nysgjerrig. For meg som leder er det ekstremt viktig å hele tiden legge til rette for å bevare denne nysgjerrigheten. Du blir aldri utlært i Capgemini. Du kan være erfaren, men du står ikke stille.

Erik Bergene er opptatt av å bygge en «stammekultur» der nyutdannede og erfarne konsulenter jobber sammen. Han forklarer at Capgemini er som en oppstartsbedrift med 52 års erfaring. Personlig engasjement og initiativ står høyt i kurs.

– Til de unge sier jeg «Velkommen, ta deg til rette!». Jeg er opptatt av å lytte og forsøker å skape en trygghet der det alltid er mulighet for å utfordre hverandre. Det skaper en dynamikk i selskapet som driver oss fremover, sier Erik Bergene.

Marianne Moslet er teamleder Capgemini og ønsker seg flere kvinnelige kollegaer. - Capgemini er et selskap der det er rom for å ta initiativ. Hvis du er en person som virkelig ønsker å få til noe – så er Capgemini et selskap som gir det rom og muligheter, sier Marianne Moslet.

Ny jobb med internasjonale muligheter

Capgemini har 270 000 ansatte internasjonalt. Det gir muligheter som ikke så mange andre kan skilte med.

Les også: Dro til Brasil med API-er i bagasjen

– Jobben er en del av livet, og behovene endrer seg. Er du i etableringsfasen, så er lønn kanskje noe av det aller viktigste. Men etter hvert så endrer dette seg. Når du er klar for ledererfaring, så skal du få det. Og om du ønsker deg ut i verden, så er mulighetene i Capgemini mange. Fokuset mitt er sosialt samhold, karriereutvikling og hver enkelt medarbeiders behov hele veien gjennom livsfasene, sier Erik Bergene som tror at nøkkelen til å beholde og bevare ansatte handler om å være oppmerksom og å gi muligheter.

– Min jobb er å se og sørge for synlighet. Alle som vil bli sett skal få muligheten til det. Og sammen skal vi være synlige i markedet. Det gjør oss til et godt lag, sier Erik Bergene.

Kvinner i Capgemini

Tall fra IKT Norge viser at 3 av 10 innenfor it-bransjen er kvinner. Dette tallet ønsker Capgemini å gjøre noe med gjennom initiativet women@capgemini og som partner i ODA-nettverket. ODA som er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, har som mål at 40 prosent av alle ansatte innen IKT skal være kvinner, også innen toppledelse.

– Jeg er stolt av jobben min i Capgemini og jeg opplever at det er godt sted å være fordi verdiene våre leves. De er ikke bare ord på veggen, sier Marianne Moslet som håper å møte flere kvinner på intervjuer utover høsten.