<prosjekter>

Redd Barna investerte i nytt CRM-system for å hjelpe flere barn

Redd Barna måtte bytte til nytt CRM-system og gjøre endringer i organisasjonen slik at de ansatte kunne bruke tiden på de som trenger dem mest.
in e
w
Lenke kopiert

For hjelpeorganisasjonen var det en stor utfordring at deres CRM-system var utdatert, og at det ikke «snakket med» de øvrige løsningene. Kontakt og prosesser knyttet til givere og medlemmer ble dermed både tungvint og tidkrevende for de ansatte. Det var slett ikke slik de ønsket å jobbe.

Capgemini foreslo å bygge en ny, brukervennlig plattform basert på Salesforce Non-Profit Cloud. I tillegg anbefalte konsulentene å implementere ekstra funksjonalitet i den eksisterende ERP-løsningen.

Her ser du hvorfor et velfungerende CRM-system er kritisk for Redd Barna:

Mange fordeler med det nye CRM-systemet

Det nye CRM-systemet støtter Redd Barnas videre arbeid for å være i front blant hjelpeorganisasjonene når det gjelder digitale løsninger. I det daglige arbeidet har løsningen allerede gitt mange fordeler, for ansatte i mange ulike funksjoner:

  • Pålitelig automatisering av sentrale prosesser innenfor kjernevirksomheten
  • Sanntidsdata som blant annet støtter beslutningsprosesser og evaluering av kampanjer.
  • Integrert ende til ende-løsning for pengeinnsamling
  • Samlet visning av hver giver/medlem i et felles system
  • Betydelig færre manuelle prosesser for de ulike teamene (innsamling, medlem, økonomi)

Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Redd Barna arbeider for at alle barns rettigheter skal innfris, både gjennom langsiktig programarbeid og i nødhjelpssituasjoner.

Les også: Slik tar Røde Kors temperaturen på hva som opptar barn og unge