<teknologi>

Moderne skyteknologi : – Vi er med på noe viktig

Det er enorme mengder data som skal prosesseres når Neuro-SysMed i Bergen forsker på hjernesykdommer som Alzheimer, ALS, Parkinson og MS. Moderne skyteknologi har gjort det mulig å analysere større datasett på en effektiv måte.
in e
w
Lenke kopiert

– Følelsen av at arbeidet vi gjør kan bidra til å hjelpe folk med alvorlige sykdommer gjør det ekstra motiverende å levere et godt stykke arbeid, forteller Ståle Mikalsen, løsningsarkitekt i Capgemini.

Sammen med kollega Vegard Rugeldal ble han hanket inn da Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi, Neuro-SysMed, åpnet dørene på Haukeland høsten 2019.

– Helse Vest IKT var allerede i gang med å bygge opp en IT-platform i Azure, og har sammen med Microsoft og Neuro-SysMed gjort et omfattende arbeid med risikovurdering og tiltak for å ivareta kravene til informasjonssikkerhet for forskningsprosjektet. Det de trengte fra oss var noen som kunne implementere løsningen, sier Mikalsen.

– Capgemini er strategisk partner med Microsoft, og kunne stille med to sertifiserte løsningsarkitekter som har erfaring med Azure.

 

Fakta

Ståle Mikaelsen

  • Senior Consultant, Cloud
  • Ansatt 2,5 år i Capgemini

Neuro-SysMed

Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.

​Senterets visjon er å dekode de molekylære fingeravtrykkene av de alvorlige hjernesykdommene Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og multippel sklerose (MS), og gjennom dette bane vei for presisjonsmedisin. Neuro-SysMed vil bruke systemmedisin-tilnærming for å overkomme to hovedbegrensninger som hindrer gjennombrudd i behandlingen av hjernesykdommer, knyttet til heterogenisitet og kompleksitet i sykdomsutviklingen.

Senteret åpnet offisielt 17. oktober 2019. Det får økonomisk støtte av Norges Forskningsråd og er ellers finansiert og drevet av Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, og Lawson Health Research Institute i Canada er også partnere i senteret.

Fra åpningen: Håpet er å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS. Fra venstre: Professor i nevrologi og nevrodegenerasjon Charalampos Tzoulis, instituttleder UiB Kjell-Morten Myhr, helseminister Bent Høie og områdedirektør i Norges forskningsråd Anne Kjersti Fahlvik. Plaketten viser bevilgningen på 160 millioner fra Norges forskningsråd. Foto: Ingrid Hagerup, UiB

Bedre behandling for pasienter med hjernesykdommer

Forskerne hos Neuro-SysMed jobber for å finne løsninger som kan gi bedre behandling for pasienter med alvorlige hjernesykdommer som Alzheimer, ALS, Parkinson og MS.

– For å klare dette har de behov for å integrere store datasett som inkluderer molekylære-, MR- og kliniske data, sier Mikalsen og forklarer:

– Dette kan potensielt gjøre det mulig å se mønstre og gruppere ulike type pasienter. Et eksempel kan være at hjernepasienter i fremtiden tar en DNA-prøve, og basert på dette, kan få tilpasset sitt spesifikke behandlingsløp.

- Dataen prosesseres i en skala som ikke er mulig uten bruk av denne typen skyteknologi, forklarer Ståle Mikalsen.

Analyser i større skala

For å frembringe, lagre og analysere store datamengder (data lake) og sekvensere genomet fra alle pasienter* til en overkommelig pris, var det naturlig se på moderne teknologi som Microsoft Azure.

Løsningsarkitekturen med Azure Data Lake og Azure Batch gjør nemlig mulig å gjennomføre systemmedisinsk analyse i en ny og større skala:

– Med Azure Batch kan vi spinne opp tusenvis av virtuelle maskiner på minutter, og fordele arbeidslasten på tvers av alle maskinene automatisk. Kombinert med Azure Data Lake, som er teknologi for lagring av store datasett, kan dataen prosesseres i en skala som ikke er mulig uten bruk av denne typen skyteknologi, forklarer Ståle Mikalsen.

– Når prosessering og lagring foregår i samme miljø i Azure, oppnår man høyere grad av sikkerhet, tilgjengelighet og effektivitet. Dessuten er lagringskapasiteten tilnærmet ubegrenset og kan skaleres etter behov.

Må sende data på gammelmåten

De enorme mengdene med data i forskningsprosjektet skaper noen utfordringer. For eksempel når det kommer til å flytte data fra fysiske maskiner og opp i skyen.

– Det er snakk om så store datamengder at det vil ta lang tid å laste alt opp digitalt fra Bergen. I stedet kan vi lagre alt på fysiske harddisker og sende dette på gammelmåten til Microsoft, smiler Mikalsen.

– Det stilles strenge krav til sikkerheten, spesielt med tanke på at vi behandler sensitive helseopplysninger på en måte som ikke har vært gjort i Norge tidligere. Dette har vært på plass fra dag én. Vi operer i samsvar med Normen og har godkjenning fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, red anm).

Ved å legge til rette for forskerne, kan vi bidra til å utgjøre en forskjell for folk med alvorlige sykdommer.

Et viktig bidrag

I første omgang er tanken at forskerne skal kunne jobbe som før – bare i skyen. På sikt vil målet trolig være å ta i bruk fremtidsrettede native verktøy i Microsoft Azure

– Derfor sitter vi og tester sammen med dem, og avklarer underveis at oppsettet matcher arbeidsflyten deres. Nøkkelen er å jobbe tett sammen. Vi har spisskompetanse om veldig ulike ting, noe som også gjør at hverdagen blir spennende, sier løsningsarkitekten.

Motivasjonen kommer nemlig av seg selv i dette prosjektet:

– Det er givende å jobbe med så faglig kompetente personer som hos Helse Vest IKT og Neuro-SysMed. I tillegg er det fantastisk å kjenne på at vi gjør noe som virkelig betyr noe. Ved å legge til rette for forskerne, kan vi bidra til å utgjøre en forskjell for folk med alvorlige sykdommer, avslutter Ståle Mikalsen.

*Alle pasienter som har samtykket til å delta i REK-godkjente prosjekter innenfor rammen av Neruo-SysMed.

Foto: iStockphoto