Webinar – Brukeradopsjon for Dynamics 365

«Brukeradopsjon handler om å adoptere nye rutiner og måter å arbeide på, grunnet digitale endringer, og det er et resultat av vellykket endringledelse». 
Christine W. Abrahamsen  Business Analyst i Capgemini

«Dynamics 365 handler om å engasjere kunder, men å engasjere de ansatte som bruker systemet først er avgjørende for suksess.» 

«Lav brukeraopsjon er pimærårsaken til fiasko i de fleste IT (Dynamics 365) prosjekter. Likevel blir endringsledelse fortsatt nedprioritert i mange prosjekter. Hvorfor er det slik?» 

Dette webinaret omhandlet det evig-aktuelle temaet Brukeradopsjon, og i dette tilfellet for Dynamics 365-prosjekter. Temaet er likevel nyttig og relevant for andre typer IT-prosjekter.  

Som konsulenter i Microsoft-teamet i Capgemini har vi mye erfaring fra tekniske prosjekter hvor vi har sett viktigheten av brukeradopsjon. Dette er likevel noe som ikke hensyntas tilstrekkelig, ofte  fordi det ses på som noe kostbart og unødvendig. Tvert om vet vi at det er svært kostbart å unnlate god endringsledelse gjennom opplæring, forankring og kommunikasjon, med fokus på brukerne gjennom hele implementeringsprosessen. På den måten vil man kunne skape en varig verdi av systemet kunden tilegner seg.  

I webinaret utforsker vi videre fordelene med brukeradopsjon, samt fallgruver ved å undervurdere verdien av dette.  

 

 

Foredragsholdere

Christine W. Abrahamsen 

Business Analyst / D365 Konsulent 

Microsoft Platform & Solutions, Capgemini Norge. 

Jenny Stokkevåg Berg 

Business Analyst / D365 Konsulent 

Microsoft Platform & Solutions, Capgemini Norge. 

Ida Smedheim Bjerklund 

Business Analyst / D365 Konsulent 

Microsoft Platform & Solutions, Capgemini Norge.