<kompetanse>

Slik jobber Capgemini aktivt for å øke mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Som global aktør i 2021 er det en selvfølge å tilrettelegge for ansatte av mange ulike nasjonaliteter. – Mangfold har dessuten gode ringvirkninger for arbeidsmiljøet, sier Yasir Ahmed, en av Capgeminis Diversity & Inclusion Ambassadors.
in e
w
Lenke kopiert

Arbeidsmarkedet i Norge har endret seg på mange måter. Én ting er det teknologiske skiftet som selskaper må innrette seg etter for å kunne overleve – et skifte som har blitt ytterligere forsterket gjennom koronaåret. I tillegg er det en annen endring næringslivsledere i stadig større grad må ta hensyn til, mener Yasir Ahmed. Sammen med Himani Sharma jobber han med mangfoldsledelse i Capgemini Norge:

– Den yngre generasjonen velger ikke bare å jobbe for selskaper som har gode IT-verktøy på plass. Det er også en økende forventning om at selskaper har en klar strategi når det gjelder mangfold og inkludering på arbeidsplassen, sier de.

 

Arkitekt Himani Sharm er engasjert ambassadør for mangfold og inkludering og for «Women in delivery» i Capgemini Norge. Foto Oda Hveem

Mangfold gir gode ringvirkninger

Flere studier viser at mangfold på arbeidsplassen har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.

– Mangfold har gode ringvirkninger på samfunnet i en større sammenheng. Jo flere i arbeid, jo mer vil vi lykkes med både yrkesdeltakelse og verdiskaping som kommer alle til gode, sier Yasir Ahmed.

– Capgemini er en global aktør, og vi har ansatte med bakgrunn fra mange ulike nasjonaliteter. Derfor er det helt naturlig at vi har et ekstra sterkt fokus på å tilrettelegge for inkludering og mangfold, forklarer han.

De siste årene har Capgemini blant annet:

  • Etablert et nettverk som arbeider systematisk med CSR «Architects of positive futures», herunder bærekraft, digital inkludering og mangfold.
  • Opprettet et utvalg som jobber med blant annet LBTQ, OUTfront, som gjennomfører diverse arrangementer for å øke bevisstgjøring og forståelse om minoritetsgrupper i selskapet.
  • Inngått partnerskap med Oslo Pride der vi som stolt støttespiller blant annet hever vår «rosa kompetanse».
  • Lansert en anonym spørreundersøkelse om tema mangfold og inkludering, og for første gang fått kartlagt forskjeller og likheter med tanke på attributter, hvordan de ansatte opplever mangfold i Capgemini og hva de ønsker fokus på.

– I år utarbeider vi dessuten rollen «D&I ambassador». Den skal hjelpe avdelingsledere å planlegge og gjennomføre aktiviteter og prosesser på en måte som ivaretar inkludering og likestilling, for eksempel rekrutteringsarbeid og karriereutvikling. På sikt ser vi for oss at dette er en permanent rolle som enten kan rulleres mellom ansatte, eller tilsettes ved en rekruttering, forklarer Himani Sharma.

 

I Capgemini er vi nemlig ikke opptatt av hva du har på hodet, men hva du har i hodet.
Yasir Ahmed og Himani Sharma
– Å jobbe strategisk med mangfold og inkludering krever det er forankret i ledelsen og at ledelsen har satt seg tydelige mål for virksomheten, sier Yasir Ahmed, Diversity & inclusion Ambassador i Capgemini Norge. Foto: Oda Hveem

Vil ha mer mangfold i lederstillingene

Høstens stortingsvalg ble historisk: Aldri før har det vært så mange kvinner og personer med innvandrerbakgrunn på Stortinget som etter årets valg.

– For første gang har vi fått en stortingspolitiker som går med hijab. Dette er kjempeflott, og noe vi håper å se mer av i næringslivet også. I Capgemini er vi nemlig ikke opptatt av hva du har hodet, men hva du har i hodet, slår de to ambassadørene fast.

– Capgemini er en åpen og inkluderende organisasjon, men det er absolutt plass til flere kvinner og mer mangfold i lederstillinger. I Capgemini er vi opptatt av å inspirere og inkludere alle mennesker på tvers av fagområder. Vi ønsker oss enda flere ansatte med flerkulturell bakgrunn, og mener det å samle dyktige folk fra ulike miljøer og kulturer bare vil styrke arbeidsmiljøet, oppsummerer de.

Mer mangfold med kvinner i tech

Visste du at Capgemini er platinumpartner i Oda-Nettverk? Dette fordi det er en fantastisk møteplass for å bygge opp kvinner innenfor IKT og skape mangfold i bransjen. Oda-Nettverk gir fellesskap og inspirasjon, og gir kvinner anledning til å utveksle erfaringer og videre til å heve sin kompetanse. Capgemini er stolte av å være Oda-Nettverk sponsor, og ønsker å bidra til å utvikle kvinners karriere i IKT-bransjen.

 

 

Capgemini og mangfold

  • Rundt 270 000 ansatte i over 40 ulike land
  • 1250 ansatte i Norge
  • Ansatte fra over 100 ulike nasjoner globalt, rundt 30-40 i Norge
  • Kvinneandel i Norge: 37 prosent