Forretningsområde – Cybersec

Vi som jobber innen CyberSecurity har ansvar bl.a. for sikkerhetsarkitektur, sikkerhetstest, løsninger for tilgangskontroll, (innebygget) personvern og innebygget sikkerhet i Capgeminis utviklingsprosjekter og våre kunders transformasjon til skyplattformer.

Vi har også en portefølje av sikkerhetstjenester hvor vi for eksempel leverer CISO as a Service, ende-til-ende IAM prosjekter, personvernanalyser (DPIA), Sikkerhetsansvarlig (CSO), sikkerhetsrådgiving, ISMS implementasjon eller Security Awareness programmer. Vår tjenesteprotefølje viderutvikles i tråd med våre kunders behov og våre egne trendanalyser. Våre eksperter bygger troverdighet og tillit med kundene og leverer kunnskap som adresserer kundens individuelle og unike behov.

Sikkerhetsteamene i Norge i består av en fin blanding av ekspertkonsulenter, seniorkonsulenter og juniorkonsulenter som jobber godt sammen. Vi har også et nettverk av 4000 sikkerhetskonsulenter globalt som kan bistå med kompetanse og kapasitet.

Vil du være med å videreutvikle vårt sikkerhetsmiljøet til å bli Norges sterkeste fagmiljø innen IT sikkerhet, og sørge for gjennomgående god sikkerhet hos våre kunder?

IAM

Identity and Acces Management

Våre IAM konsulenter jobber tett med kunde med design og implementasjon av IAM løsninger som tilpasses kundens eksisterende løsninger og arkitektur. Prosjektene har ende-til-ende fokus, fra tidlig konseptdialog til drift og vedlikehold. Capgemini er i utgangspunktet agnostisk til valg av produkter i en IAM løsning, men vi baserer oss ofte på våre partnere for gode og helhetlige løsninger.

GRC

Governance, Risk and Compliance

I etterkant av ny personvernlov i 2018 ser vi stadig økt fokus på å styrke personvern i IT løsninger og ivareta regulatoriske krav (dvs. følge GDPR).
Vi jobber også mye med rådgiving innen ISO27001 og ISMS implementasjon

Sikkerhetstesting

Vi bygger opp vårt Offensive Security team og søker etter erfarne sikkerhetstestere. Våre sikkerhetstestere jobber tett med bl.a. sikkerhetsarkitekter, sikkerhetsrådgivere, utviklere, arkitekter, testledere og prosjektledere, som alle tilhører det samme teamet her i Norge.
Oppdragene varierer fra penetrasjonstesting, sårbarhetstesting, OSINT, kodegranskning og risikovurderinger for store og små prosjekter.

Sikkerhetsarkitektur i skyløsninger

Capgeminis sikkerhetsarkitekter jobber tett med salg, med kundene og med løsningsarkitektene i alle digitaliserings/transformasjons­prosjekter for å holde fokus på sikkerhet gjennom hele prosjektløpet. Sikkerhetsarkitektene er med fra tidlige kundemøter til produksjonssetting, videre over i drift og vedlikeholdsfasen og helt til løsningen fases ut.

Les mer og ta en titt på våre stillinger i hele Norge innen CyberSecurity

Kontakt oss

  • Stavanger og Kristiansand – Kine Solberg | CyberSecurity Stavanger | 911 46 278
  • Oslo – Hilde Valø | CyberSecurity Oslo 452 49 466
  • Hjemmekontoret (resten av Norge) – Hilde Valø | CyberSecurity Oslo 452 49 466