Forretningsområde – Cloud

Capgemini’s Cloud Platform team hjelper våre kunder med å hente ut deres fulle potensial i skyen. Vi har i dag et team med dedikerte og talentfulle Cloud-eksperter som hjelper våre kunder med å gjøre reisen over til sky - riktig. Fremtiden består av så mye mer enn å bare løfte gamle applikasjoner over i virtuelle servere. Nye og fleksible måter å utnytte skytjenester gjør at du bedre kan nå ut og skalere med din IT løsning.

Brenner du for Cloud, DevOps, Skyarkitektur eller Data Integrasjon. Hos oss får du dyrket din interesse for ny teknologi som “infrastructure as code”, “no code”, “low code” løsninger, kubernetes, DevOps og du vil bli utfordret av dyktige kollegaer i et godt miljø du selv kan bli med å påvirke – og har et forhold til for eksempel Azure, AWS, Google, Kubernetes, Terraform eller API, GitHUB, Snowflake osv – OG om du i tillegg deler du vårt syn på at tradisjonelle IT-roller som utvikler, arkitekt og prosjektleder mangler noe vesentlig. Da ønsker vi å ta en prat med nettopp deg!

Capgemini er en ende-til-endeleverandør av konsulent- og rådgivningstjenester innen digital transformasjon, og kan tilby utallige spennende karriereveier. Mye av jobben vil foregå i skyen. Det vil derfor være nødvendig med en god forståelse av cloud computing-teknologi, arkitektur og infrastruktur, samt erfaring med å designe og migrere applikasjoner til skyen.

Cloud Engineer (Consultant)

Som en Cloud Engineer hos oss, bistår du våre kunder i å analysere eksisterende miljø, rådgi om skyplatform, løsninger, etablere arkitektur, transformere, og implementere på vegne av eller i samarbeid med kunde. Vår hverdag er preget av ny teknologi og innovative løsninger.

Se ledig stilling

Cloud DevOps Engineers

Våre Cloud DevOps Engineers binder sammen utvikling og drift og visker ut de kunstige skillene mellom disse tradisjonelle profesjonene. De sørger for at livssyklusen til applikasjoner og plattformtjenester er ivaretatt på sømløst vis gjennom CI/CD, selvhelbredende tjenester og automatisering.

Se ledig stilling

Cloud Arkitekter

Er ansvarlig for å rådgi våre kunder rundt løsning og applikasjonsarkitektur og distribusjon i skymiljøer – inkludert offentlig sky, privat sky eller en kombinasjon (hybrid sky). De tar ansvar for våre kunder får etablert og når skystrategi, inkluderer planer for adopsjon av skyer, design av skyapplikasjoner, samt skyhåndtering og overvåking.

Se ledig stilling

Cloud Data Integration Consultant

Integrasjons consulentene jobber i større prosjekter rettet mot kundenes cloud plattformer, med arbeidsoppgaver som omfatter å designe og implementere løsninger for å løfte, transformere og prosessere store mengder komplekse og utfordrende data. Ansvarlig for å generere innsikt i dataene du håndterer samtidig som du vil kunne løse orkestreringsproblemer i kundenes eksisterende og nye løsninger.

Se ledig stilling

Kontakt oss

  • Sandefjord – Kristine Stiansen Neset | Direktør | +47 995 13 995
  • Trondheim – Hans Jørgen Eliassen | Cloud Teamlead | +47 + 47 482 01 482
  • Fredrikstad – Thorvald Much-Møller | Teamlead Custom Software Development | +47 984 37 339
  • Bergen – Lars Søraas| Leder Custom Software Development | +47 415 23 587
  • Stavanger og Kristiansand – Hilde Marit Nilsen | Leder Custom Software Development | +47 400 18 204
  • Oslo, Hjemmekontoret og alle andre lokasjoner – Hilde Lervik | Cloud Platforms Lead +47 909 44 235