<rekruttering>

Digitaliserer vei-infrastrukturen i Norge

Sammen med Statens Vegvesen skal Capgemini løse store samfunnsutfordringer de neste årene. Nå trenger de nye Java-hoder!
in e
w
Lenke kopiert

– Dette er en av våre viktigste kontrakter akkurat nå, sier Asle Kambuås. Han er regiondirektør for Capgemini i Trondheim. 

Han snakker om samarbeidet med Statens Vegvesen, som i minst fire år fremover innebærer utvikling og vedlikehold av samfunnskritiske digitale tjenester og produkter. 

Dermed trenger Capgemini nye kreative hoder, som kan være med på den enorme digitaliseringsprosessen. 

– Sammen med Vegvesenet skal vi bruke ny teknologi og smidige metoder for å finne de beste løsningene, sier Kambuås, som nå skal bemanne flere team til ulike underprosjekter både i Oslo og Trondheim. 

Målet er å forbedre infrastrukturen for veinettet i Norge.

Java: Smidig jobbing over tid

– Vegvesenet har et enormt omfang av data, leverandører og underleverandører. Vi skal utvikle og bygge komplekse løsninger med store datamengder, som er med på å gjøre trafikken tryggere, mer effektiv og dermed mer bærekraftig.

- Jeg ser etter både frontend- og backendutviklere, utviklere med arkitektforståelse, UX-forståelse og tekstkompetanse, sier Asle Kambuås skal bemanne flere team både i Oslo og Trondheim. Foto: Ole Martin Wold
 

Asle Kambuås

  • Utdannet ved Næringsakademiet fra 1998
  • Leder for Capgemini i Midt-Norge
  • Over 20 års erfaring fra konsulentbransjen, fra selskaper som EVRY, Advania og Lumagate
  • Jobbet med skyteknologi i snart 10 år, og har gjennom Microsoft bistått selskap over hele Europa
  • Verdsetter balansen mellom jobb og fritid

Noe du lurer på?

📧   Ta kontakt da vel! 

Capgemini har allerede et stort Java-miljø, og leter nå etter flere utviklere. 

– Vi trenger frontend- og backendutviklere, utviklere med arkitektforståelse, UX-forståelse og testkompetanse, sier Kambuås. 

Utviklerne blir organisert i faste team med opp til åtte personer, med ulike ansvarsområder. 

– Her får man virkelig muligheten til å bruke agile verktøy for smidig utvikling over tid. 

Altså er ikke dette en tradisjonell konsulentjobb, slik Asle Kambuås tror mange tenker at det betyr. 

– Som Java-utvikler i Capgemini får du jobbe på store, langsiktige prosjekter. For eksempel med Vegvesenet, der vi nå trenger flere faste ressurser. 

– Komplekst datasystem

En av dem som er i gang på Vegvesenet-samarbeidet, er Magnus Øye. Han var ferdig automasjonsingeniør med fordypning i robotikk og sanntidssystem fra NTNU sommeren 2020, og ble ansatt i Capgemini samme høst. 

Magnus Øye var ferdig automasjonsingeniør med fordypning i robotikk og sanntidssystem fra NTNU sommeren 2020, og ble ansatt i Capgemini samme høst. Foto: Ole Martin Wold

– Dette er et veldig interessant prosjekt, som byr på ulike utfordringer, sier 25-åringen fra Molde. 

Han jobber fra Trondheim, hvor de har fokus på porteføljen innen Nasjonal vegdatabank, eller NVDB. 

– Det er et datasystem med all info om det norske veinettet, som brukes aktivt for å forvalte veiene, forklarer Øye.  

Systemet inneholder data fra alle veier i Norge som er mer enn 50 meter, både geometrisk og topologisk. 

– I tillegg har Vegvesenet i overkant av 300 forskjellige fagdata knyttet til veier, med info som fartsgrenser, trafikkulykker, skilt, rekkverk og belysning. Alt er bygd opp rundt en sentralisert database og en datakatalog. 

– Stor og viktig jobb

Denne databasen brukes som underlag når ulike produkter skal forvaltes og videreutvikles for Vegvesenet av Capgemini.

Prosjektet bidrar til blant annet til ruteplanlegging. Når bilister velger smarteste vei, blir kjøringen mer effektiv.

Totalt er det fem ulike produkter teamet i Trondheim jobber med nå, der Magnus Øye selv har ansvar for to av disse: 

Veikart og eksport er en offentlig tjeneste som presenterer data på kart. Plattformen har en ganske stor frontend-del, og ved hjelp av en lese-API blir utfordringen å håndtere og presentere store datamengder på riktig måte. 

Han har også ansvar for en skrive-API, som skal verifisere at data som legges inn er riktig. 

– Det er en stor og viktig jobb, der vi tilrettelegger for framtidens transportsystem. Det å utvikle og ta vare på veinettet på en profesjonell måte bidrar til tryggere trafikk og sikrere kjøretøy. 

Systemet har mange eksterne brukere, som Nye veier og Kartverket. 

– Det er derfor veldig viktig at systemet er oppe og kjører, og at det er korrekt data kommer inn i databasen. 

– Som Java-utvikler i Capgemini får du jobbe på store, langsiktige prosjekter. For eksempel med Vegvesenet, der vi nå trenger faste ressurser, sier regiondirektør i Trondheim Asle Kambuås. 25-åringen Magnus Øye har fått drømmejobben etter studiene ved NTNU.

– Løp og søk

Ruteplanlegging av fremkomst, og det at man velger smarteste vei, gjør dessuten at kjøringen blir mer effektiv. 

– Dermed bidrar vi også til å fremme bærekraft og redusere klimautslipp. Det kjennes veldig meningsfylt, sier Øye. 

Systemutvikleren setter pris på å jobbe med et så langsiktig prosjekt, og mener det finnes mange gode grunner til å søke seg til Capgemini akkurat nå. 

– Det er kult å være en del av store nasjonale prosjekter, med mange faser i porteføljeforvaltningen og videreutviklingen. Det kommer mange nye bestillinger underveis, der vi er med på å ta beslutninger, for eksempel rundt hvordan de nye produktene skal settes sammen arkitekturmessig. Og det er rett og slett veldig gøy! avslutter Magnus Øye.