<prosjekter>

Entur samler kollektiv-Norge til ett rike med ny billettløsning

Entur AS har som samfunnsoppdrag å gjøre det enklere for deg å planlegge, kjøpe billetter og reise på tvers av alle kollektivselskaper i Norge. Femten IT-konsulenter fra Capgemini er viktige bidragsytere i dette arbeidet.
in e
w
Lenke kopiert

Capgemini har helt siden starten av 2000-tallet jobbet med tekniske løsninger for kollektivtrafikk. Derfor var det helt naturlig at IT-selskapet ble involvert da Entur ble opprettet i 2016.

– Entur arvet løsninger for rutedata, salg og billettering fra NSB da de ble skilt ut som eget selskap. Mange av disse løsningene var modne for modernisering. Det var behov for å lage helt nye skybaserte løsninger for flere av områdene, forteller Jenny Revhaug, senior service delivery manager i Capgemini.

 

Fakta: Entur AS

Entur er et norsk statseid selskap som er opprettet for å tilby salgs- og billettløsninger for jernbanesektoren og reiseplanlegger for kollektivtransport i hele Norge. Selskapet samler reisedata fra alle kollektivselskap i landet, bearbeider denne informasjonen, og syr den sammen slik at alle kan få tilgang til hele landets kollektivtilbud.

 Entur samler data om:

 • 58 239 stoppesteder
 • 57 kollektivselskaper
 • 4000 daglige ruter

Ikke «bare» å kjøpe en togbillett

Entur har mange DevOps-team som jobber parallelt for å levere det som er nødvendig innen de ulike fristene i Jernbanereformen. Det jobbes intenst for å få på plass funksjonalitet som er ønsket av reisende, operatører og salgspartnere. Det er rundt 20 team og nærmere 160 utviklere i Entur Digital, og Revhaug forteller at Entur bruker en agil arbeidsmetodikk med hyppige leveranser:

– Å kjøpe en togbillett er noe som kan virke så enkelt. Men det er en oppgave som krever mange forretningsregler og løsninger for billettering, pris, produkt, kunde- og rutedata, fordeling av penger, og andre ting man vanligvis ikke tenker over, forklarer hun.

– Hensikten er å gjøre det mest mulig enkelt for de reisende.

Les også: Redd Barna investerte i ny teknologi for å hjelpe flere barn

Jenny Revhaug, Senior Service Delivery Manager i Capgemini, synes prosjektet har vært både spennende og meningsfullt.

Entur får skalerbart clearing-system

– Satsingen på ny teknologi, skyløsninger og DevOps er med på å gjøre dette prosjektet så spennende, sier Jenny Revhaug.

Selv jobber hun i Team Avregning, ett av to Capgemini-team som er innleide til Entur. Teamet består av åtte utviklere som utvikler et skalerbart clearingsystem for alle salg av tjenester som går gjennom Enturs infrastruktur. Daglig er det mellom 30 – 50 000 billettkjøp som skal avregnes.

– Det vil si alle billetter og annet som selges av Entur, Vy GoAhead, SJ og fylkeskommunale kollektivtrafikkoperatører. Om du kjøper billett med Entur-appen, Vy-appen eller på nett, vil fordelingen av penger til operatørene håndteres av systemet som vi i Capgemini har levert. Denne løsningen har en topp moderne React Frontend og Java Backend, og er deployet på IBM Cloud og Google Cloud, forklarer hun.

– Det er også motiverende å jobbe med prosjekt som har en samfunnsverdi, og som satser på miljø og bærekraft.

– Løsningen omfatter også en web-applikasjon som brukes av Entur Regnskap og Økonomi for å håndtere avvik og sette opp regler for fordeling av penger. Pengefordelingen skal gjøres mellom flere ulike operatører, og det gjør at kompleksiteten har økt betraktelig.

Disse teknologiene er brukt for å utvikle CLEOS-systemet:

 • Webpack
 • React, Redux
 • Saga
 • Sass
 • Google Cloud
 • IBM Cloud
 • Kubernetes
 • REST
 • Express
 • PostgreSQL
 • Spring Boot
 • Hibernate
 • IBM Cloud
 • Kafka
 • REST

Utvikler Enturs nasjonale plattform for elektroniske billetter

Det andre DevOps-teamet fra Capgemini som jobber for Entur er Team Billettering. Fire utviklere og en prosjektleder jobber med å forvalte og utvikle landets nasjonale plattform for distribusjon og kontroll av elektroniske billetter.

– Til mobile billetter distribueres QR-kode og animasjon, slik du sikkert har sett om du har kjøpt billett med Ruter-, Vy-, eller Entur-appen. Plattformen er medieuavhengig. Det betyr at billetter kan distribueres til mange ulike medier, som reisekort, papirbilletter og kredittkort, forklarer Revhaug.

– I tillegg sikrer løsningen at operatører kan selge og kontrollere billetter på tvers av hverandre, noe som gjør det enklere for kundene. Det er store datamengder som håndteres, i 2020 vil det være omtrent 50 millioner ordrer som håndteres av plattformen.

Å reise kollektivt og miljøvennlig skal være enkelt for brukeren, men krever komplekse løsninger, forklarer Jenny Revhaug.

Samfunnsnyttig prosjekt

Enturs visjon og strategi er forankret i FNs bærekraftsmål. Enkel tilgang til kollektivtilbud har positive effekter både på individ og samfunn, og bidrar til bedre helse for alle gjennom lavere utslipp og færre ulykker.

– Vi opplever at vi er med på å bidra i et samfunnsnyttig prosjekt. Ved å koble kollektiv-Norge sammen slik at det blir enkelt å planlegge, kjøpe og reise kollektivt, gjør vi at miljøvennlige reiser blir enklere for flere, avslutter Jenny Revhaug.

Les også: Dette gjør en software engineer i Capgemini