– Vi har vært gjennom en enorm utvikling

Sikter mot 40 prosent kvinneandel

– Vi skal sette standarden for inkluderende arbeidsmiljø i IT-bransjen

I Capgemini er Bid Manageren navet i anbudshjulet

Arbeidshverdagen blir aldri «som før» igjen

Lever ut gründerdrømmen med Capgemini Engineering

– Skatteetaten er et lokomotiv i utviklingen av offentlig sektor

- Du blir kastet ut på dypt vann, men får hjelp til å flyte!

- Arkitekter er avgjørende for fremtidens helsevesen