<kompetanse>

– Arkitekter er avgjørende for fremtidens helsevesen

Virksomhetsarkitekt Stig Hagestande i Capgemini jobber hver dag for å utvikle systemer som kan utgjøre forskjellen mellom liv og død – og har et helt tydelig råd til deg som vil inn i samme bransje.
in e
w
Lenke kopiert

– Klassisk arkitektur tilhører gårsdagen. Det er for lengst slutt på tiden da arkitekten kunne låse seg inne på et rom for å tegne, for så å komme ut med en løsning etter 12 måneder, altså 11 måneder for sent …

Stig Hagestande er virksomhetsarkitekt i Capgemini med spesialistkomtetanse på helse. Han er en mann du lytter til – rett og slett fordi han har mer kunnskap og kompetanse om Helse-Norge enn de aller fleste. Hagestande har jobbet som teknisk arkitekt og virksomhetsarkitekt i mange år, blant annet som ansvarlig arkitekt for Sykehuset Østfold Kalnes, før han ble en del av Capgeminis helsesatsing.

Vi ba ham spå litt om fremtiden. Hva kreves egentlig av fremtidens arkitekter?

– Morgendagens arkitekter må være smidige, og skape arkitektur som kan integreres sømløst i agile utviklingsprosesser. Utvikling og arkitektur er i ferd med å smelte sammen, og det må vi ta høyde for når vi rekrutterer, svarer virksomhetsarkitekten.

Klart du kan bli virksomhetsarkitekt selv om du begynner som utvikler. Det kan faktisk være en fordel.
Stig Hagestande

Informasjonsflyten skal være styrt av arbeidsprosesser – ikke av applikasjoner

– Utviklingen innen IT og helse har vært formidabel, og alt handler om å gjøre ting mer funksjonelt. Det skal være konfigurerbart, intuitivt og enkelt for sluttbrukeren, sier Hagestande.

Et viktig poeng er å sørge for at informasjonsflyten er prosesstyrt, ikke applikasjonsstyrt. Arkitekten forklarer:

– Når noe er applikasjonsstyrt betyr det også at applikasjonene setter begrensinger, og at mennesker må tilpasse seg systemet. Ved å forstå nøyaktig hvilke behov sluttbrukerne har, kan vi gjøre informasjonsflyten prosesstyrt og sørge for at det heller er applikasjonene som tilpasses til sluttbrukerens arbeidshverdag.

God virksomhetsarkitektur tar altså utgangspunkt i sluttbrukerens behov, sier Capgeminis erfarne virksomhetsarkitekt Stig Hagestande.

Ny nasjonal løsning for alle 113-sentraler

– Virksomhetsarkitektur er organisasjonsendringer og prosessforbedringer med IKT som støtteverktøy. Du må motivere og engasjere og få med menneskene på endringsreisen. Kort sagt: Du må også «arkitekturere» mennesker, og det er en større utfordring enn å skru på systemer.

God virksomhetsarkitektur tar altså utgangspunkt i sluttbrukerens behov. Sjeldent er det så tydelig som i prosjektet Hagestande og kollegaene jobber med akkurat nå: En ny nasjonal løsning for alle landets 113-sentraler, også kalt AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

– Vi har AMK-ansatte i hvert eneste team, og har involvert arkitekter som i dag jobber på AMK, forteller han.

– Nå er vi i ferd med å spesifisere detaljer. Det vil si at vi avdekker de funksjonelle og tekniske behovene. Hva trenger operatørene? Ledelsen? Sykepleierne? Hva trengs for å koordinere ambulansene? Hvilken informasjon trengs når og hvor? Hvor befinner informasjonen seg? Hvordan bygger vi applikasjonene og hva trengs av teknologi i bunnen?

Det er bedre å finne ut av ting på tegnebordet enn på obduksjonsbordet.
Stig Hagestande

Kan utgjøre forskjellen mellom liv og død

Ringer du 113 blir du møtt av en sykepleierutdannet operatør i andre enden. Han eller hun har deg på ett øre, og kanskje lyd fra nødnett eller hendelsesstedet på det andre. I tillegg må operatøren følge med på løpende informasjon fra skjermen.

– Når du hele tiden må skifte fokus mellom applikasjoner og skjermbilder, kan dessverre feil eller forsinkelser oppstå – og det kan ha konsekvenser for liv og helse. Vår jobb er å utvikle et grensesnitt som gjør at operatøren hele tiden får nøyaktig den informasjonen som kreves i den situasjonen han eller hun er, forklarer virksomhetsarkitekten.

Brukergrensesnitt som tidligere har bestått av mange applikasjoner, skal nå skrus inn i ett enkelt system.

– Det gjør det enklere og tryggere for operatøren å gjøre jobben sin, og det gjør hverdagen til 5,5 millioner nordmenn litt tryggere, slår Hagestande fast.

Helse er komplisert, og konsekvensene av endringer kan være dramatiske. Det gjør at det stilles ekstremt høye krav til nye IT-løsninger, mener Stig Hagestande som er virksomhetsarkitekten i Capgemini.

Høye krav til nye løsninger

Helse er komplisert, og konsekvensene av endringer kan være dramatiske. Det gjør at det stilles ekstremt høye krav til nye IT-løsninger.

– I helsesektoren kan vi ikke bare kaste ut gamle systemer og løsninger som vi vil. Dette er gjerne kjernesystemer i pasientbehandlingen. Pasientsikkerheten – samt innovasjon som er pasientrettet – vil trumfe andre utviklingsprosjekter. Det betyr at nåløyet er trangt for hver eneste krone som skal gå til noe annet, for eksempel IT-løsninger.

– Det gjør at vi må være mer skjerpet enn hva man kanskje er i andre sektorer. Samtidig er det ekstra gøy når vi lykkes, avslutter virksomhetsarkitekt Stig Hagestande.